Slik trener du hukommelsen

Hukommelse er viktig når det gjelder quiz, men etter at internett ble allemannseie og alle går rundt med fasiten i lomma til enhver tid, har mange blitt slappere på hukommelsestrening. Du kan derimot trene hukommelsen raskt med relativt enkle grep.

En omfattende studie, som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Neuron, viser at du ved å endre hjernens kommunikasjonsmønstre kan få en dobbelt så effektiv hukommelse på kun få uker.

I studien ble deltakere med en normal hukommelse bedt om å huske så mange ord som mulig fra en liste med 72 ord. I gjennomsnitt husket deltakerne rundt 26 av ordene før trening, mens dette antallet steg til 62 ord etter et halvt år med 30 minutters trening hver dag. Dette er ganske oppsiktsvekkende resultater.

Selv de som bare trente i to måneder, husket omtrent dobbelt så mange ord som de gjorde før de startet treningen på 30 minutter daglig..

Bruker andre forbindelser i hjernen

Eksperimentet startet egentlig med at forskerne ville finne ut om såkalte hukommelsesutøvere, altså de som deltar i hukommelseskonkurranser, har en annerledes hjerne enn andre. Derfor scannet de hjernen på 23 kjente hukommelsesutøvere og sammenlignet funnene med hjernene til 23 folk med vanlig hukommelse i samme alderssegment.

Det forskerne fant var imidlertid forskjeller i hjernens kommunikasjonsmønstre, eller med andre ord hvordan de ulike delene i hjernen kommuniserer med hverandre. Konklusjonen er at dette er ikke medfødt, men at det faktisk kan trenes opp hos alle. Derfor startet de treningen på en gruppe utvalgte personer.

Strategisk trening gir fantastiske resultater

Det ble rekruttert 51 personer til strategisk hukommelsestrening, og disse ble delt inn i tre grupper. Den ene gruppen trente ikke i det hele tatt, mens den andre gruppen trente korttidshukommelse med øvelser som kan minne om spillet Memory.

Den tredje gruppen trente mer strategisk med locus-metoden, som blant annet de gamle grekerne brukte da de skulle huske lange taler. Locus-metoden går ut på å huske steder og koble disse til nøkkelord for å huske bedre, og den er i dag fortsatt en effektiv husketeknikk som mange benytter seg av.

Ikke overraskende var det den tredje gruppen som oppnådde best resultater i studien, og det bare etter seks ukers trening.

Hjernen husker bedre på denne måten

Menneskehjernen er som skapt for å koble det den skal huske, som for eksempel tall, til konkrete steder på en konkret rute. Det ligger egentlig i vår evolusjonære fortid, da vi måtte huske viktige ting som hvor det var mat til bestemte tider. Hjernen vår er derfor flink til å navigere. Derfor kan det være lurt å tenke på en mental rute når du skal huske lange sekvenser av ord eller tall.

Det finnes flere nettsider hvor du finner informasjon om hvordan du kan trene hjernen din til å huske bedre. Hukommelsestrening kan også være med på å forebygge demens. All bruk av hjernen er sunt, enten du løser kryssord eller spiller online casino.